Mijn huur betalen


Ik kan niet betalen

Heb je of verwacht je financiële problemen?

De maandelijkse huur dient stipt voor de 10-de van elke lopende maand betaald te worden.

Als je problemen hebt of problemen verwacht om de huishuur maandelijks tijdig te betalen, neem dan snel contact op met de dienst huurderszaken van cv Nieuw Sint-Truiden. We zullen samen met jou naar een haalbare oplossing zoeken!

Heb je grotere financiële problemen, die niet alleen gaan over de huurbetaling: dan neem je best tijdig contact op met het OCMW van je gemeente:

  • OCMW Sint-Truiden: tel 011/69.70.40
  • OCMW Gingelom:  tel 011/88.04.40
  • OCMW Nieuwerkerken:tel 011/68.16.51

Je kan ook terecht bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (gratis tel. 0800/13 500 ) of bij de Limburgse schuldhulplijn ( gratis tel. 0800/99.99.5).

Hieronder kan je ook de folder van de schuldhulplijn downloaden.

Staat het OCMW of het CAW je reeds bij met de betaling van je huur, sta je onder bewindvoering, budgetbeheer,…? Meld dit dan ook direct aan onze diensten!

Heb je het financiële problemen, doe er dan snel iets aan! Voorkom nodeloze stappen bij de rechtbank en wacht niet op een vonnis van de vrederechter of tot er een deurwaarder bij je komt aankloppen. Bovendien kosten deze procedures je handen vol geld!!! 

  Folder huurachterstal

 Folder schuldhulplijn CAW

Mijn inkomen verandert

Je hebt plots een veel lager inkomen dan in het jaar waarop we je huidige huurprijs berekenden. Dan kan je een aanpassing van je huurprijs vragen.

Er zijn wel twee voorwaarden:

  • Je gezinsinkomen is vandaag minstens 20% lager dan in het jaar waarop je laatste aanslagbiljet betrekking heeft;
  • Je gezinsinkomen ligt minstens 3 maanden na elkaar 20% lager.

Kom langs tijdens de openingsuren en breng loonfiches of een overzicht van het inkomen van de laatste 3 maanden mee. Breng dit mee voor alle gezinsleden waarvan we de inkomsten nodig hebben voor de huurprijsberekening. Je moet namelijk bewijzen dat je gezinsinkomen daalde.

Huurherziening omwille van corona

Huurders bij wie kan aangetoond worden dat één of meerdere gezinsleden zijn opgenomen in het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden ‘corona’) kunnen een huurherziening vragen, op basis van het inkomen van 1 maand. Het volstaat dat je aan cv Nieuw Sint-Truiden een attest van de RVA, uitbetalingsinstelling of werkgever overhandigt waaruit dit blijkt. We gaan vervolgens na of het huidige (gezamenlijke) inkomen 20% lager ligt dan het referentie-inkomen.

Bezorg ons zo snel mogelijk je attest via de post of e-mail, want de huurherziening gaat pas in op de 1ste dag van de maand die volgt op de maand waarin je het attest binnenbrengt. Voorbeeld: bezorg je ons het attest in april, dan gaat de huurherziening in vanaf mei.

De huurherziening blijft 6 maanden geldig. Na afloop van deze 6 maanden dien je een nieuw attest af te leveren waaruit blijkt dat je  situatie ongewijzigd is.

Deze regel werd op 11 mei uitgebreid naar eenieder die aantoont dat zijn inkomen gedaald is als gevolg van de coronavirusmaatregelen (bv. ook personen met interimcontracten, freelancers,…).of als gevolg van ziekteverlof door het coronavirus. Deze maatregel treedt buiten werking bij het verstrijken van de laatste dag van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid zoals bepaald door de Vlaamse Regering.

Ik huur Mijn huur betalen